اخبار
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

برگزاری جلسه مدیرعامل در محل معاونت فنی و عمرانی شرکت

جلسه مدیرعامل به همراه معاون فنی و عمرانی و مدیران شرکت در محل معاونت فنی و عمرانی شرکت عمران و توسعه آذربایجان انجام یافت

جلسه مدیرعامل به همراه معاون فنی و عمرانی و مدیران شرکت در محل معاونت فنی و عمرانی شرکت عمران و توسعه آذربایجان انجام یافت برگزاری جلسه مدیرعامل به همراه معاون فنی و عمرانی و مدیران شرکت در محل معاونت فنی و عمرانی شرکت عمران و توسعه آذربایجان
يکشنبه 27 مهر 1399

اجرای پروژه های احیای بافت فرسوده

سرپرست شرکت عمران و توسعه آذربایجان گفت: مهم ترین رسالت این شرکت ، توسعه و نوسازی شهری و احیای بافت فرسوده است.

سرپرست شرکت عمران و توسعه آذربایجان گفت: مهم ترین رسالت این شرکت ، توسعه و نوسازی شهری و احیای بافت فرسوده است. سرپرست شرکت عمران و توسعه آذربایجان تاکید کرد : اجرای پروژه های احیای بافت فرسوده در اولویت است
پنجشنبه 24 مهر 1399

جلسه هیات مدیره شرکت عمران و توسعه آذربایجان برگزار شد

برگزاری جلسه هیات مدیره شرکت

برگزاری جلسه هیات مدیره شرکت به گزارش روابط عمومی ، جلسه هیات مدیره شرکت عمران و توسعه آذربایجان برگزار شد 
چهارشنبه 23 مهر 1399

دیدار مردمی ؛

دیدار حضوری و مردمی مدیرعامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان

دیدار حضوری و مردمی مدیرعامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان گزارش تصویری از دیدار مردمی آقای مهندس عباسی مدیرعامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان
سه شنبه 22 مهر 1399

بازدید از پروژه میار میار ؛

گزارش تصویری بازدید مدیرعامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان از پروژه میارمیار

گزارش تصویری بازدید مدیرعامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان از پروژه میارمیار ازدید مدیرعامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان از پروژه میارمیار
سه شنبه 22 مهر 1399

آگهی مزایده واحدهای تجاری

مزایده واگذاری املاک شرکت عمران و توسعه آذربایجان

مزایده واگذاری املاک شرکت عمران و توسعه آذربایجان شرکت عمران و توسعه آذربایجان به استناد مجوز صادره از شهرداری کلانشهر تبریز و هیات مدیره شرکت در نظر دارد تعدادی از واحد های تجاری را بصورت نقد و اقساط ازطریق مزایده عمومی واگذار نماید.
سه شنبه 8 مهر 1399

بازدید از پروژه چوخورلار

بازدید مدیرعامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان از ستاد تملک و محله چوخورلار

بازدید مدیرعامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان از ستاد تملک و محله چوخورلار مدیرعامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان از ستاد تملک و محله چوخورلار بازدید کرد 
دوشنبه 7 مهر 1399

بازدید مدیر عامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان از پروژه عتیق

به همراه معاونین و مدیران فنی صورت گرفت

به همراه معاونین و مدیران فنی صورت گرفت بازدید مدیر عامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان از پروژه عتیق
شنبه 5 مهر 1399

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان

محمدرضا عباسی  مدیرعامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان شد

محمدرضا عباسی  مدیرعامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان شد با برگزاری مراسم تودیع و معارفه جناب آقای محمدرضا عباسی  مدیرعامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان شد
سه شنبه 1 مهر 1399

با برگزاری مراسم معارفه و تکریم،

سرپرست مدیریت مالی شرکت عمران و توسعه آذربایجان معرفی شد

سرپرست مدیریت مالی شرکت عمران و توسعه آذربایجان معرفی شد با برگزاری مراسمی، مدیر مالی شرکت عمران و توسعه آذربایجان، معرفی و از خدمات مدیر مالی سابق این شرکت قدردانی شد.
شنبه 25 مرداد 1399