تاریخ : شنبه 24 اسفند 1398     |     کد : 106

در جهت مقابله با ویروس کرونا صورت گرفت؛

ضدعفونی محیط اداری و کارگاهی شرکت عمران و توسعه آذربایجان

با دستور مدیر عامل شرکت دکتر عالی‌باف، در جهت مبارزه با بیماری کرونا مواد ضدعفونی دست و محیط خریداری و ایشان به حفظ سلامت محیطی و ذهنی کارکنان تاکید کرده و افزودند: در مبارزه با بیماری کرونا باید همگی در راستای رعایت اصول بهداشتی اقدام کرده و همگام با ستاد ملی مبارزه با کرونا گام برداریم.

با دستور مدیر عامل شرکت دکتر عالی‌باف، در جهت مبارزه با بیماری کرونا مواد ضدعفونی دست و محیط خریداری و ایشان به حفظ سلامت محیطی و ذهنی کارکنان تاکید کرده و افزودند: در مبارزه با بیماری کرونا باید همگی در راستای رعایت اصول بهداشتی اقدام کرده و همگام با ستاد ملی مبارزه با کرونا گام برداریم.
PDF چاپ چاپ