تاریخ : يکشنبه 24 فروردين 1399     |     کد : 107

با برگزاری مراسم معارفه و تکریم؛

مدیر مالی شرکت عمران و توسعه آذربایجان معرفی شد

با برگزاری مراسمی، مدیر مالی شرکت عمران و توسعه آذربایجان معرفی و از خدمات مدیر مالی سابق این شرکت قدردانی شد.

در این مراسم، خانم مهندس اعظم مبیّن، به عنوان سرپرست امور مالی شرکت عمران و توسعه آذربایجان معرفی شد.


 


PDF چاپ چاپ