تاریخ : شنبه 25 مرداد 1399     |     کد : 113

با برگزاری مراسم معارفه و تکریم،

سرپرست مدیریت مالی شرکت عمران و توسعه آذربایجان معرفی شد

با برگزاری مراسمی، مدیر مالی شرکت عمران و توسعه آذربایجان، معرفی و از خدمات مدیر مالی سابق این شرکت قدردانی شد.

در این مراسم، خانم مهندس حبیبه خواجه‌ای، به عنوان سرپرست مدیریت مالی شرکت عمران و توسعه آذربایجان، معرفی شد.

خانم خواجه‌ای، پیش از این رئیس حسابداری و مدیر مالی شرکت عمران و توسعه آذربایجان بوده که مجدداً به عنوان سرپرست مدیریت مالی شرکت عمران و توسعه آذربایجان منصوب شده‌ است.

در این جلسه از زحمات خانم مبین مدیر مالی سابق شرکت عمران و توسعه آذربایجان قدردانی شد.


 


PDF چاپ چاپ