تاریخ : شنبه 5 مهر 1399     |     کد : 115

بازدید مدیر عامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان از پروژه عتیق

به همراه معاونین و مدیران فنی صورت گرفت

بازدید مدیر عامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان از پروژه عتیق

به همراه معاونین و مدیران فنی صورت گرفت
بازدید مدیر عامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان از پروژه عتیق
مهندس عباسی ، مدیر عامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان، در اولین بازدید خود از پروژه عتیق، از وضعیت این پروژه، روند اجرایی و همچنین مشکلات و مسائل مربوطه، با معاونین و برخی مدیران فنی بحث و تبادل نظر کرد.
وی در این بازدید، تاکید کرد: روند اجرای پروژه عتیق بايد طبق برنامه‌ريزی‌های دقیق و منظم دنبال و پيگيری شود و هر كدام از مسئولین در اين زمينه وظيفه مهمی برعهده دارند که باید در جهت تسریع و اتمام هر چه سریع‌تر این پروژه تمام تلاش خود را به عمل آورند.

PDF چاپ چاپ