تاریخ : دوشنبه 7 مهر 1399     |     کد : 116

بازدید از پروژه چوخورلار

بازدید مدیرعامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان از ستاد تملک و محله چوخورلار

مدیرعامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان از ستاد تملک و محله چوخورلار بازدید کرد 

مدیرعامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان از ستاد تملک و محله چوخورلار بازدید کرد 

به گزارش امور ارتباطات شرکت ، مهندس عباسی مدیرعامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان به همراه مدیر املاک و حقوقی و مسئول ستاد تملک شرکت ازپروژه بافت نارکارآمد شهری محله چوخورلار بازدید کرد


PDF چاپ چاپ