تاریخ : سه شنبه 8 مهر 1399     |     کد : 117

آگهی مزایده واحدهای تجاری

مزایده واگذاری املاک شرکت عمران و توسعه آذربایجان

شرکت عمران و توسعه آذربایجان به استناد مجوز صادره از شهرداری کلانشهر تبریز و هیات مدیره شرکت در نظر دارد تعدادی از واحد های تجاری را بصورت نقد و اقساط ازطریق مزایده عمومی واگذار نماید.


PDF چاپ چاپ