تاریخ : سه شنبه 22 مهر 1399     |     کد : 118

بازدید از پروژه میار میار ؛

گزارش تصویری بازدید مدیرعامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان از پروژه میارمیار

ازدید مدیرعامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان از پروژه میارمیار

گزارش تصویری بازدید مدیرعامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان از پروژه میارمیار 

مدیرعامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان از پروژه میارمیار بازدید کرد .


PDF چاپ چاپ