تاریخ : چهارشنبه 23 مهر 1399     |     کد : 120

جلسه هیات مدیره شرکت عمران و توسعه آذربایجان برگزار شد

برگزاری جلسه هیات مدیره شرکت

به گزارش روابط عمومی ، جلسه هیات مدیره شرکت عمران و توسعه آذربایجان برگزار شد 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و توسعه آذربایجان ، در جهت بررسی عملکرد شرکت و پیشبرد بهتر امور برای توسعه و پیشرفت در فعالیت های شرکت ،جلسه هیات مدیره شرکت در محل شرکت و با حضور اعضای هیات مدیره و مدیرعامل تشکیل گردید .
مدیرعامل شرکت با ارائه گزارش به اعضای هیئت مدیره ، پیرامون موضوع دستور کارهای پیش بینی شده بررسی و مذاکره و اتخاذ تصمیم گردید .


PDF چاپ چاپ